Osmanlı niye ilmi keşif yapamadı? Halil İnalcık: Çünkü medrese, şeyhülislamın idaresi altına girdi

Halil İnalcık - Prof. Halil İnalcık

Osmanlı niye ilmi keşif yapamadı?
Halil İnalcık: Çünkü medrese, şeyhülislamın idaresi altına girdi.