ORHAN VELİ ŞİİRİMİZİN DEVRİMCİ BİR TEMSİLCİSİ.. Salman Altundal yazdı

ORHAN VELİ ŞİİRİMİZİN 
DEVRİMCİ BİR TEMSİLCİSİ

Orhan Veli bundan 68 yıl önce bir 14 Kasım
günü çok erken, henüz 36 yaşındayken
bu dünyaya veda etti.
Kısacık ömründe düşündüğü gibi yaşadı,
kendini ifade etti.
Türk şiirinde öncülerden birisi oldu.
Cemal Süreya, “Yeni şiirimizin, işlev olarak
kurucusu olan bu adam kuramını yazılarıyla
değil, başka iki şeyiyle yaptı:
Hayatıyla (yaşam biçimiyle) ve şiirleriyle.

Orhan Veli, Garip akımını sadece şiirleriyle
değil, günlük hayatıyla, gönül ilişkileriyle,
çevresinde kendisi ile ilgili çıkan dedikodularla,
fiziği ile yeni bir şair tipi yaratarak oluşturdu”
diyerek onu tanımlıyordu.
Orhan Veli hayatın doğalılığını, ritmini, dilini,
sokaktaki insanın söyleyiş tarzını şiire taşıdı.
Şiirde, tutucu olanı, gelenek diye mutlaklaştırılanı,
tumturaklı, abartılı ne varsa benimsemedi.
Orhan Veli şiirimizin önemli ve devrimci bir
temsilcisi oldu. İnsanlar Orhan Veliyi ve şiirini
zaman geçtikçe büyüyen bir ivmeyle sevdiler.
Hayata karşı dik ve ilerici duruşu onun şiirini
tamamlayan temel bir özelliği olarak hep hatırlanacak.

Salman Altundal