Ölmeyen meslek.. Dün “köpek” dediğine, bugün “öpek” diyen tedavisi zor bir hastalıktır Yalakalık..

Dün köpek dediğine, bugün öpek diyen tedavisi zor bir hastalıktır Yalakalık..

Ve bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden fazlaysa o ülke fena batar….