“Fes” Müslüman-Osmanlı başlığı değildir. İngiltere’den ithal edilirdi.. Yunanlı askerler giyerdi

Okumalı, öğrenmeli
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yobaz kesimin öteden beri sembolüdür fes… Atatürk düşmanı kafaya sorsanız “şapka” ecnebi/Hıristiyan başlığı, “fes” ise Müslüman/Osmanlı başlığıdır!
Her şeyden önce fesin Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur.
Fesi ilk kullananlar da, fesi üretip Osmanlı’ya satanlar da Müslüman değildir!
Dahası, fes Osmanlı Devleti’nin geleneksel şer’i yapısı değişmeye, devlet Batılılaşmaya başladığı bir dönemde 19. yüzyılın başında reformist (yenilikçi) Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından bir reform, bir modernleşme adımı olarak kullandırılmaya başlanmıştır.
II. Mahmut Kaptan Hüsrev Paşa’nın Kalyoncu askerlerine giydirdiği TUNUS FESLERİNİ beğenerek devlet mamurlarının da aynı başlığı kullanmasını istemiştir.
II. Mahmut 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan sonra kurduğu Asaker-i Mansure-i Muhammediye ordusuna da fes giydirmiştir.
1829’dan itibaren din adamları ve kadınlar dışındaki herkesin fes giymesini zorunlu kılmıştır.
1832’den itibaren neredeyse herkes fes giymeye başlamıştır.
II.Mahmut, devlet memurlarına fes kullanımını zorunlu tuttuğunda dönemin yobazları “Sarığımızı çıkartmayız!”, “Bu ecnebi başlığını kabul etmeyiz!” “Kahrolsun fes!” diye bağırarak fesin gavur başlığı olduğunu belirterek, fes takmayı reddetmişlerdir.
Bunun üzerine II. Mahmut fesin “dinen caiz olduğunu” belirten fetvalar yayınlatmak zorunda kalmıştır.
Çok daha önemlisi Fes gerçekte bir Ortaçağ BİZANS-YUNAN BAŞLIĞI’dır.
Yeniçağ’da Avrupa’da İSKOÇ BAŞLIĞI olarak da kullanılmıştır.
Aslına bakılacak olursa II. Mahmut’un fes reformunun tek nedeni modernleşmek değildir.
Bu durumun pek bilinmeyen çok ilginç bir nedeni daha vardır.
Şöyle ki:
II. Mahmut bilindiği gibi 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla İngilizlere çok geniş ekonomik ayrıcalıklar vermiştir.
Bu ayrıcalıklardan biri de İngiliz üretimi feslerin Osmanlı topraklarına pazarlanmasıdır.
II. Mahmut daha bu anlaşmayı imzalamadan önce 1832’de fes giyilmesini zorunlu kılarak İNGİLTERE’DEN İTHAL EDİLEN FESLERE OSMANLI’DA BİR PAZAR YARATMIŞTIR.
II. Mahmut özünde bir BİZANS-YUNAN ve İSKOÇ BAŞLIĞI olan fese karşı dinsel tepkileri önlemek için şeyhülislama “FES GİYMEK DİNEN CAİZDİR” diye fetvalar yayınlattığı için ve Atatürk’ün, yerine şapka giydirip kaldırdığı püsküllü vişneçürüğü/kırmızı FESİ din ve iman sembolü sanıp hala kafasından çıkarmayanlar var bu ülkede… Allah akıl fikir versin… AMİN!
Demetrius Chalcocondyles (1423-1511) Yunanistan’da 15 ve 16. yüzyılda kullanılan ilk fesler.

Kaynak: Sinan Meydan Atatürk ile Allah Arasında

Yunan serpuşu…
Haki renkli asker üniformaları çıkana kadar Yunanlı askarlerin kıyafeti.
Yunan tören kıtaları hale fes takar…