Mustafa Kemal Paşa Eskişehir taşından yapılan ürünleri incelerken. 19 Şubat 1923, Eskişehir

Mustafa Kemal Atatürk - Eskişehir taşından yapılanları incelerken

Mustafa Kemal Paşa Eskişehir taşından yapılan ürünleri incelerken.
19 Şubat 1923, Eskişehir

Kaynak: Atatürkçü Düşünce Derneği Memmingen Kempten ve çevresi