Molla, sana eyliyorum meslehet.. Azeri şair taa o zamanlardan söylemiş..

Meşedi Sijimqulunun (şii din adamı)
“Molla, sana eyliyorum meslehet,
söyle görüm, evlenim, evlenmeyim?”
şiiri’ne cavab

Ağrın alım, a Meşed Sijimkulu, Altmışa yettin, deme oldun ölü,
Şükr ola allaha canındır sulu,
Çok da, kişi, tutma beşelli pulu,
Ver pulunu tatlı, lezetli zâd* al!
Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Öz dediğinden görünür övretin Birdir, olur evde fena hâletin,
Var imiş evlenmeye de kudretin,
Ya niye yok laeqel** üç külfetin? Yoksa konum-komşuda, aktar, yad al!
Koy vebalın boynuma, git, avrad al!

Şimdi ki, var elçi de Sefder gibi,
Bir bala kız al boyu er-er gibi,
On-on iki sinide dilber gibi,
Zülfü kara, sinesi mermer gibi,
Koy başını sinesine bir tat al!
Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Saklama kaftar gibi bir avreti,
Boşla onu, bastı seni nikbeti,
Tap özüne bir senemi halveti, Bağrına bas yar-i melek-surati,
Sen de yiğitler gibi iş gör, ad al!
Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Oğlun uşaktır, hele hamdır, naşı, Ancak iğirmi beşe çatmış yaşı, Çıkmaz onun bir para işten başı, Neyliyecek o evlenmeyi, atsın daşı, Öz Keyfine bak, kişi, tat ver, tat al! Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Ant veririm ben seni imanına,
Bağla hana rişine, kıy canına,
Bir, iki, üç övreti düz yanına.
Verme zarar serverü samanına —
Ne gazete oku ve ne de “İrşat” al! Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Düşün de bir, kimdi bir avrat alan? Rus, Yahudi! Değildir arzim yalan. Yılda bir avrat alır mumin olan, Lezzeti bir, feyzi de bindir, inan! Gelmese bir kız bu tavır, aldat al! Koy vebalın boynuma, git, avrat al!

Mirza Alekber SABİR

Kaynak: SAKLISANAT.(()(V) – facebook