“Bizim memleket ıstıraba katlanmasını iyi beceriyor da ona karşı gelmesini bilmiyor…”

“Bizim memleket ıstıraba katlanmasını iyi beceriyor da ona karşı gelmesini bilmiyor…”

Esir Şehrin İnsanları

Kemal Tahir

Kemal Tahir
Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları