MELODİ’nin “TEFSİRİ”

MELODİ’nin
“TEFSİRİ”

Saz birgün;
dile gelip, şöyle söyledi;
Sen, taş’ı- taşın üstüne koyamayan malüm şanın(..)la,
Riya-kâr,müptezel, meslek-darın …la,
öz-özüne uydurduğun,hurafe ların..la,
Yalanı (meslek) (do’la’nı ticaret sayanların…la,
A,ha da seni koydum
baş-başa, dininle-imanın…la…!.
Do’ğruluk,
Re’alist’lik,
Mi’syon,
Fa’rkındalılık,
Sol’uksuz sevmek,
La’l olmamak,
Si’yahı -karadan ayırmak var ya…
Hepsi “ilkelerim arasında ya,,
İman benim yüreğim de…la,
Namus beynimde ya,,,
İbadetim ise,dilimde val-la…
Söz söyletmem…ha- şa.!.
Aç kulağını da,
dinle biraz,
eyle “tema -şa”aaa.!.
Şimdi de bırakmazmısın beni,
Öz derdimle
baş-baş’a ?!…

Dursun Ergül

#melodininTEFSİRİ

#Gün24Ay02Yıl2018