Mart ayı adını Roma Tanrısı ‘Mars’tan alır. Mort ‘ölü’, Mors ise ‘ölüm’ demektir. Bu yıl mart virüs ve savaşla geldi

Mart ayı gəldi.
Adını Romada Bərəkət Tanrısı olan “Mars”dan alır.
Ancaq Mars həm də Savaş Tanrısıdır.
Romalılar hərbi kompaniyalarına martda başlayır,
Savaş Tanrısını vəsf edirdilər.
“Mort” ölü deməkdir,
“mors” isə “ölüm”.
Bu il Mart viruslarla, savaşlarla gəldi..

İbrahim Nebioğlu -Gazeteci

Mart – Mart ayı – mars – mors
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.