Mahmut Esat Bozkurt: Mümkün olsa şu iki kişi aleyhinde konuşanların dillerine kestirirdim

Mahmut Esat Bozkurt

Cumhuriyet’in ünlü Adliye Vekili (Adalet bakanı) Mahmut Esat Bozkurt:
Mümkün olsa şu iki kişi aleyhinde konuşanların dillerine kestirirdim;
biri Talat Paşa,
diğeri de Mustafa Kemal Paşa…

Mahmut Esat Bozkurt – Talat Paşa – Mustafa Kemal Paşa

Cumhuriyet’in ünlü Adliye Vekile (Adalet bakanı) Mahmut Esat Bozkurt:
Mümkün olsa şu iki kişi aleyhinde konuşanların dillerine kestirirdim;
biri Talat Paşa,
diğeri de Mustafa Kemal Paşa…