Lokman Hekim, oğluna dedi ki: Oğlum hayatında üç şeyden taviz verme;

(Kim yazdıysa eline sağlık)

Lokman Hekim, oğluna dedi ki: Oğlum hayatında üç şeyden taviz verme;
1- En iyi yemeği yemekten,
2- En konforlu yatakta uyumaktan,
3- En lüks evde oturmaktan…
Oğlu, “babacığım, biz fakiriz, peki ben bunu nasıl gerçekleştireceğim?” deyinci, Lokman Hekim şöyle cevapladı:
– Sadece acıktığında yemek yersen, en iyi yemeği yemiş olursun,
– Çok çalışıp yorgun bir vaziyette uyursan, en konforlu yatakta yatmış olursun,
– İnsanlara iyi muamele yaparsan, onların kalbinde yer edersin, böylece en lüks evde oturmuş olursun..

Lokman veya Lokman Hekim (حکیم لقمان), Kur’an’da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.

Lokman Hekim’in İslam’a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kur’an’da Lokman Hekim’den Lokman Suresi’nde bahsedilir. Allah tarafından Lokman’a hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği öğütler anlatılır.

Lokman’ın kimliği

Efsanevi bir kişilik olan Lokman’ın kimliği ile ilgili tefsir kitaplarında çok farklı anlatımlar tefsir yazarlarının değişik kaynaklardan duyumsadıkları görüşlerini yansıtır ve birbirlerinden farklı kimlik ve soy bilgileri bu kaynaklarda yer alır. İslami düşünür Muhammed Esed’e göre Lokman tıpkı Hızır gibi kurgusal bir kişiliktir ve prototip bir derlemedir.

Efsaneler

Alman ressam Lucas Cranach’ın betimlemesi ile bengi su

Lokman’ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah’ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir.

Bir rivayete göre Davud Lokman’a bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman koyunun yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Davud kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman yine yüreğini ve dilini getirir. Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman şöyle cevap verir: “İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktur.”