Koyunlar ömrünün çoğunu kurttan korkarak geçirir. Oysa ki onları yiyen çobandır.

Thomas Hobbes
Koyunlar ömrünün çoğunu kurttan korkarak geçirir.
Oysa ki onları yiyen çobandır.

Thomas Hobbes
Kaynak kişi: Fuat ÇimenThomas Hobbes, felsefede materyalizmi, etikte haz ahlakını, siyasette monarşiyi benimseyen bir İngiliz filozoftur.
En tanınmış eseri olan Leviathan,
1651 tarihli Leviathan adlı çalışması,
Batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve baş ucu eseri olmuştur.