Kışlanın önünde neden ‘redif’ sesi vardı.. Redif ne demektir.. Çoğu kişi bilmez bunu

REDİFLERİN ÇİLESİ

Yemen türküsünde,
“Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasını acep nesi var?
Bir çift kundurayla bir de fesi var”

dizeleriyle yer alan redif (yedek asker) teşkilatı, II. Mahmud döneminde 1834 yılında kurulmuştu.
Buna göre 5 yıllık normal askerlik süresini tamamlayanlar 7 yıl da rediflik hizmetinde bulunacaklardı.
(II. Abdülhamit döneminde rediflik süresi 8 yıla çıkarılmıştı.)
Yemen’deki 7. Ordu dışında Osmanlı Devleti’nin diğer altı ordusunda redif teşkilatı mevcuttu.
Ancak Yemen’e esas olarak Merkezi Erzincan olan 4. Ordu (ki Osmanlı Devleti’nin en geniş mıntıkaya sahip ordusu olup Trabzon, Sivas, Erzurum, Ma’mûretü’l-aziz, Bitlis, Van ve Diyarbakır vilayetlerini kapsamaktaydı) ile merkezi Şam olan 5. Ordu’nun redifleri gönderiliyordu.

Cengiz Yılmaz

 

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.