Karahan İkiz Türbeleri – İran, Güney Azerbaycan. Türk Mimarisi’nin en değerli eserlerindendir. Ana yapısı kerpiçtir

Karahan İkiz Türbeleri – İran, Güney Azerbaycan’da, Kazvin və Hamedan şehirleri arasında bulunan Karahan bölgesinde, birbirindən 29 metre arayla bulunan Büyük Selçuklu Devleti devrine ait iki türbe.
“Karahan İkiz Türbeleri”, Türk mimarisi’nin en değerli eserlerinden olmakla birlikte, ana malzemesi kerpiç olan yapıların en güzel örneklerinden sayılır.
Azerbaycan Türkleri) tarafından “Qoşa İmam Türbələri” olarak da adlandırılırlar.

Cengiz Yılmaz