Kalandar nedir biliyor musunuz.. Ali Değermenci yazdı..

YENİ YIL, KALANDAR
Çocukluğumuzdan geriye sadece bir anı kaldı.
Ne yazık ki unutulmaya yüz tutan bir geleneğimiz…
Kalandar, Rumi Takvim’in ilk ayıdır.
Kalandar’ın birinci günü, Miladi Takvim’e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder.
Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ilinde bu gecenin ayrı bir önemi vardır.
Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşmaya başlarlar.
Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına koyup zile bastıktan sonra ev ahalisinin poşetin içine koyacakları hediyeleri beklerler ve bu sırada da bazı maniler söylerler.
Ermeni folkloruna Kağant adıyla geçen gelenek, Ermenilerden Dersim Kürtleri ve bazı Zaza aşiretlerince de “gağant” adıyla benimsenmiş olup benzer eğlence ve törenlerle kutlanmaktadır. Kalandar ayının ilk günü eve giren kişinin uğur getireceğine inanıldığından zengin ve temiz giyimli kişilerin eve girmesi beklenmektedir.

Ali Değermenci