Kainat dediğimiz kitabın sırrını asırlar önce söylemiş

”Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.
O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir.
Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.”

Galileo Galilei

Kaynak kişi: Eray Emin Aydemir