Kadınları savunan ilk Müslüman filozof bakın ne demiş..

“KADININ YETENEK KANATLARINI BAĞLAYAN BAĞLAR KIRILDIĞINDA ANCAK MÜSLÜMAN ÜLKELERİ KALKINMAYA BAŞLAYACAKTIR..”
(İBN-İ RÜŞT)

İlk müslüman feminist filozof
*******************************
Tarihte ilk feminist filozof Müslüman doğuda ortaya çıkmıştır.
XII yüzyılda kadınların hakkını savunan büyük fikir adamı filozof İbn-i Rüşt İslam Dünyası’nın kurtuluşunu kadına olan münasebetlerin değişmesi ile ilişkilendirmiştir.
İbn-i Rüşt kadının fıtratını felsefi açıdan incelemiştir.
Fiziksel güç göz önünde bulundurulduğunda zahiren erkeğin kadından üstün olduğu görünür, lakin çoğu alanlarda, özellikle sanat ve musiki dallarında erkekler kesinlikle kadınların fıtri yetenekleri düzeyine ulaşamazlar.

İbn-i Rüşt şöyle yazıyor:
“Kadının yetenek kanatlarını bağlayan bağlar kırıldığında İslam ülkeleri gelişmeye başlayacaktır.
Kadın özgürlüğü müslüman ülkelerinin kalkınmasına olanak sağlayacaktır.
Kadın et yığınından oluşan lezzet kaynağı değildir.
Bizim dar görüşlülüğümüz kadınların varsıl dünyalarını anlamamıza engel olmaktadır.
Sanki kadın, yalnızca çocuk doğurmak ve çocuk büyütmek için dünyaya gelmiştir.
Kadınları kul düzeyine indirgememiz bizi hayli güzelliklerden ve inceliklerden yoksun bırakmıştır. Bu durum aynı zamanda kadınların ussal olanaklarının tahrip edilmesine yol açmıştır.
Bu yüzden de tarihte yüksek erdemli, faziletli, zeki kadınlarla karşılaşmamaktayız.
Kadınların yaşamı bitkilerin, otların yaşamı gibi sona eriyor.
Ancak kadın bitki değil, insandır.
Aklı, zekası ve yaratıcılık yeteneği olan insandır.
Kadınların insan gibi yaşamamaları onları erkeklerin yükü ve kulu haline getirmiştir.
Bu da toplumun karamsarlığına ve ‘Erdemli ülke’nin yok oluşuna neden olmaktadır.
Çünkü toplumun yarısından fazlası kadınlardan oluşmaktadır.
Ancak onlar kendi zaruri ve ilkin ihtiyaçlarını temin etmekten yoksundurlar.
Kadınlar hayvanlar gibi erkekler tarafından beslenirler.
Bununla da kadınlar ne fikir, ne de maddi alanlarda hiçbir şey üretmeden, yalnız tüketen bioloji yaratıklar ve hayvanlar sürüsü haline getirilmişler.
Bütün İslam ülkelerinde bir okumuş ve düşünebilen kadınla karşılaşmamaktayız.
Kadınlar bu esaretten kurtulmalıdırlar. ”

*****************
(kaynak: Hena Elfahuri- Helil Elcer, “İslam dünyasında felsefe tarihi”, Arapçadan Farsçaya çeviren Abdulhamid Ayeti 3-cü yayım “İslami inqilab yayınları” 1367 (hicri-şemsi), s.704)

Sayfa & Tasarım
Dursun Ergül
&

Kaynak: Saklı Sanat.. – facebook