İsviçre Şaman davulu… Orta Asya Türk Şamanlarıyla aynı

Şaman davulu
Orta Asya Türk Şaman davulu

 

şaman