Lidya Kralının asırlar öncesi sözü: Barış zamanı oğullar babalarını toprağa verirler, savaş zamanı babalar oğullarını

MÖ 560-546 yılları arasında hüküm sürmüş olan Lidya kralı Kroisos’un sözüdür. Heredot nakleder.

“Barış zamanı oğullar babalarını toprağa verirler,
savaş zamanı babalar oğullarını ..

Kaynak: Arkeoloji Dünyası