Güneşin ‘Gurubu’ budur… Grup’la ‘Gurub’ arasındaki farkı “Dönülmez Akşamın Ufkundayız” şiiriyle pekiştirelim

Akşam güneşi ve köpükler - Güneşin gurubu

 

Dönülmez Akşamın Ufkundayız

“Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
avunmak istemeyiz, böyle bir teselli ile
geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
geçince başlayacak, bitmeyen sükûnlu gece
guruba karşı bu son bahçelerde keyfince
ya aşk içinde harab ol
ya şevk içinde gönül

ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
ah dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç…”

Yahya Kemal Beyatlı

Bu güzel şiiri de Münir Nurettin Selçuk bestelemiş ve seslendirmiştir..

Gurub’un anlamı “Küme”, “Kitle” , “Bir arada” değildir, Gurub, güneşin batışı, anlamındadır..

Diğer anlamları da aşağıdadır..

gün batması

  1. Yıkılma, çökme.
  2. Yok olma, inkıraz.
  3. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi.
  4. Batmak işi.
  5. Bir gökcisminin (Ay, Güneş, yıldız v.b.) gözerimi altına inmesi.

Grup ise,

1- Aynı yerde bulunan kimseler ya da nesneler bütünü.

Eş anlamlısı: kümeöbek

2- Ortak özellikleri bulunan varlıklar, nesneler bütünü.