Her Türk Müslüman değildir.. Müslüman olmayan milyonlarca da Türk vardır

TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR…
40.000 yıldır çağ açıp çağ kapatan bir ırktan bahsediyoruz, amaç ırkçılık değildir, kim olduğumuzu bilmektir.! Anlamaktır!
Türk tarihi ne kadar derindir?
Ön Türkler üzerinde bugüne değin elde edilen bulgular Türk/Turan tarihini birkaç yıl önceye kadar 16.000 Yıl öncesine kadar götürmekteydi.
Ama Altay dağlarında yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen DENİSOVA MAĞARASI’nda elde edilen bulgular sayesinde Türk Tarihi 40.000 yıl öncesine kadar indirgenmiştir.
Denisova Mağarasında elde edilen bulgular, Denisova Kültürü’nün bize gösterdikleri ve anlattıkları ATATÜRK’ün TARİH TEZİ’nin haklılığının belgesidir.
Bilinen tarihiyle, 40 bin yıldır dünya üzerinde, dinlerin varoluşundan önce bilimsel olarak bulgulanmış bir ırktan bahsederken, herhangi bir inanç üzerinden,bir sınır koymanın da dolaysıyla mantığı yoktur..

Suna Kara – facebook