“Güzel prenses Auge, Herakles tarafından baştan çıkarılmış Telephos doğmuştur”

Telephos bir kahin tarafından dedesi Tegeia’nın Kralı Aleos’a kızının doğuracağı bir erkek çocuğunun dayılarını, yani kralın oğullarını öldüreceği söylenir.
Güzel prenses Auge, Herakles tarafından baştan çıkarılmış ve bunun sonucunda da Telephos doğmuştur.
Bu duruma çok kızan Aleos, kızını sandık içerisinde denize bırakır.
Torunu Telephos’u da Parthenion dağına bırakıp ölüme terkeder. Auge’nın içerisinde bulunduğu sandık Mysia (bugünkü kuzey ege) kıyılarına ulaşmış, ysia kralı Teutras kızı beğenmiş ve onu kendisine evlat edinmiştir.
Babası Herakles, uzun zaman Telephos’u aramış ve çok zaman sonra Partheion dağında Telephos’u ceylan tarafından emzirilirken bulmuştur.
Herakles oğlu Telephos’u alarak Yunanistan’a götürmüş ve Kral Karithos’a yetiştirmesi için bırakmıştır.
Telephos büyümüş ve annesini aramak için batı Anadolu’ya gitmiştir.
O sırada Mysia Kralı Teutras savaştadır ve oldukça güç durumdadır.
Telephos bu savaşta ona yardım eder ve bundan büyük memnuniyet duyan Mysia Kralı denizde bulup evlat edindiği kızı Auge’i Telephos’la evlendirmek ister.
Düğün gecesi birbirlerini tanırlar.
Telephos neden Anadolu’ya geldiğini anlatınca durum ortaya çıkar.
Kralın ölümünden sonra Telephos yerine geçer ve Pergamon krallığını kurar.
Daha sonra Amazon Kraliçesi Hiera ile evlenmiştir.
Telephos, Troya Savaşları’na katılmış ve Akhilleus tarafından yaralanmıştır.
Akhilleus’un mızrağından yaralandığı için tekrar onun mızrağının pasıyla iyileşmiştir.
Pergamon krallığı, bugün İzmir ilçesi Bergama’da kurulmuştur.

#arkeoloji_dunyasi

Arkeoloji Dünyası