Güneşin batışı Mars’ta neden mavidir.. İbrahim Nebioğlu yazdı

NİYƏ GÜNƏŞİN BATIŞI MARSDA MAVİ RƏNGDƏDİR

Marsda Yerdən fərqli olaraq Günəşin batması maviyə çalan rəngdədir. Bu da atmosferin xüsusiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, Yerin atmosferi ancaq uzun qırmızı dalğaları buraxır, Marsınkı isə Günəş şüalarının bütün spektrini. Ancaq atmosferdəki buz hissəciklərinin çoxluq təşkil etməsi səmanı mavi rəngə boyayır.

İbrahim Nebioğlu

GÜNEŞİN BATIŞI MARS’TA NEDEN MAVİDİR…

Dünya’nın aksine Mars’ta Güneş’in gün batımı mavidir.
Bu atmosferin doğası gereğidir.
Atmosferi sadece uzun kırmızı dalgalar üretir ve Mars, Güneş ışınlarının tüm spektrumudur.
Bununla birlikte, atmosferdeki buz parçacıklarının çoğunluğu gökyüzünü mavi renkle boyar.