Geriye kalan.. Hepsi bu.. Fotoğraf: Metin Yener

İstanbul Surları…