Fakir 2 ülkenin Başbakanlarının öğle yemeği.. Yazık bunlara ya..

Fakir 2 ülkenin Başbakanlarının öğle yemeği..

Kanada ve Belçika Başbakanları öğle yemeği yiyor..

Kanada’da kişi başına düşen milli gelir 2916 yılında Türkiye’nin neredeyse 5 katıdır:

 

Kanada’nın Ekonomisi:

Kanada, G-8 ve G-20 üyesi ve dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Dış ticaretinde ağırlıklı olarak doğal kaynaklar ve kereste ihracatında ön plana çıkmaktadır. En önemli ticaret ortakları ABD, Çin ve Meksika’dır. Son yüz yıl içinde imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki büyüme Kanada ekonomisinin lokomotifi olmuş; bu süreçte kereste ve petrol ürünleri ön plana çıkmış; böylece ülke, net enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir. Kanada, dünyanın belli başlı buğday ve kanola tedarikçileri arasındadır. Dünyanın en büyük çinko ve uranyum üreticisidir. Ayrıca, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.

2015 sonu itibariyle 1,573 trilyon Dolara ulaşan GSMH’si ve kişi başına düşen yıllık yaklaşık 45,000 ABD Doları düzeyindeki gelir seviyesiyle, dünyanın en müreffeh ülkeleri arasındadır.1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması’nın (North American Free Trade Agreement/NAFTA) ABD ve Meksika ile birlikte üyesi olan Kanada, ihracatının % 75’e, ithalatının ise % 50’ye yakınını ABD ile gerçekleştirmektedir.

Belçika’nın kişi başına düşen milli geliri 2016 yılı itibariyle Türkiye’nin 4 katıdır..

Belçika’nın Ekonomisi:

GSYİH : 410 milyar Avro (2015)
GSYİH Büyüme : %1,4 (2015)
Kişi Başına GSYİH : 36.422 Avro (2015)
Dış Ticaret Hacmi : 699 milyar Avro (2015)
İhracat : 360 milyar Avro (2015)
İthalat : 339 milyar Avro (2015)
Enflasyon Oranı : %0,6 (2015)
İşsizlik Oranı : %8,3 (2015)
Kamu borcunun GSYİH’ya oranı : %106,9 (2015)
Bütçe açığının GSYİH’ya oranı : %2,9 (2015)

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 yılı verilerine göre, Belçika AB ülkeleri içinde en rekabetçi 7., dünyada ise 19. ülkedir. Limanlar, kanallar, demiryolları ve otoyol ağlarıyla gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. Belçika önemli bir doğal kaynağa sahip değildir. Bununla birlikte, çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda işleme, eczacılık, otomotiv, elektronik ve makina üretimi gibi geleneksel sektörler, ekonomideki ağırlıklı yerlerini korumaktadır.
Belçika, AB ülkeleri arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. Son yıllarda AB ve Avro bölgesini etkisi altına alan ekonomik ve mali krizin olumsuz etkileriyle diğer bazı AB ülkelerine nazaran daha etkili bir şekilde mücadele etmiş olan Belçika’da bütçe sorunları, yaşlanan nüfus ve düşük istihdam oranı, ülkenin gündemindeki önemli ekonomik sorunları teşkil etmektedir. Buna karşın hükümet çeşitli yapısal reformları uygulamaya koymak için çalışmalara başlamış ve 2015 Temmuz ayında emeklilik yaşını 2030’dan itibaren 65’ten 67’ye yükseltmeyi hedefleyen bir yasayı ve “vergi kaydırma – tax shift” olarak bilinen vergi düzenlemelerini Parlamentodan geçirmiştir. Buna göre, düşük ve orta gelirlilerin alım gücünün mevcut iktidar döneminin sonuna kadar ayda 100 Avro artması, geçici bir süre için %6’ya çekilen elektrik üzerindeki verginin %21’e yükseltilmesi, mazot, tütün ve alkol üzerindeki tüketim vergilerinin arttırılması, sağlıksız gıdalara vergi getirilmesi, ayrıca işgöremezlik veya maluliyet yardımı gibi sosyal ödeneklerin de daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi, atipik federal sistemin getirdiği bürokrasinin azaltılması, rekabet gücünün arttırılması Belçika’nın önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesi gereken diğer yapısal reformlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Ekonomik Bilgiler: TC Dışişleri Bakanlığı