Ezme kimseyi ezerler seni.. Taş Devri’nden beri durum böyledir. İnanmazsan seyret!