Etimin ve sinirlerimin babası Ali Rıza Efendidir. Hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir.. Kemal Atatürk. Heyt be Kartalım, seni Yaradana kurban olsunlar

Vefatının 97. yılında; modern Türk milliyetçiliğinin kurucusu, Büyük Atatürk’ün fikir babası Ziya Gökalp’e rahmetle…
Kont Sforza “Sunday Times” gazetesinde yayımlanan “Atatürk’ün Muvaffakiyetinin Sırrı” başlıklı makalesinde, Mustafa Kemal’de müthiş fikirler sezdiğini ve bu fikirlerinin kaynağının kim olduğunu sorduğunda Mustafa Kemal’in:
“Etimin ve sinirlerimin babası Ali Rıza Efendidir.
Hislerimin babası Namık Kemal,
fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir”

cevabını verdiğini aktarır…
Heyd’e göre Gökalp modern Türk Devleti’nin nazari temellerini atmış, G. Jaschke’ye göre ise “Kemal Atatürk reformlarının” yolunu açan o olmuştur.
Her iki görüş de büyük oranda haklılık payına sahiptir.
Çünkü Ziya beyin “Türkçülüğün Esasları” kitabı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde olan kitaptır.
Atatürk döneminin uygulama ve izlenen politikaları incelendiğinde bu görülecektir.
Modern Türk milliyetçiliğinin temellerini atan ve inkılapçı görüşlere sahip olan Ziya Gökalp’in Mustafa Kemal Atatürk ile Türk toplumuna yönelik ortak düşüncesi, toplumun batılılaşması, çağdaşlaşması yönündedir.
İkisi de Batı Avrupa toplumlarında oluşan hukuk, siyaset, eğitim, teknik gibi kurumların alınarak, o toplumlardakine benzer bir toplum yaşantısının oluşturulmasını, o toplumlara bu yolla yetişilebileceğini savunmuştu…
Fatih Ergin
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.