Erdoğan Toprak: Borç alan emir alır; seçim için para istifliyorlar

Erdoğan Toprak

Erdoğan Toprak; Hükümet, hazineyi borçlandırarak faiz artışını tetikliyor. Yüksek faizle sıcak parayı çekip döviz açığını kapatmaya çalışıyor. Ekonomiyi, borç-faiz-sıcak para bağımlısı haline getirdiler.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, sadece 2 günde Hazine’nin piyasalardan 18 milyar TL borçlandığını belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı bankacıları Saray’a toplayıp faiz indirmeleri için talimat verirken, diğer yanda Hazine yasal limitlerini de aşarak, bütçe yasasına aykırı şekilde, nakit ihtiyacının üzerinde borçlandırılmaktadır. 23 Ekim’de 8,2 milyar, 24 Ekim’de 9,6 milyar TL borçlanan Hazine’nin sadece iki gündeki yüksek faizli borçlanması 17,8 milyar TL’dir. Hazine, her hafta bu kadar yüksek tutarlarda borç talebiyle piyasaya girince, faiz otomatik olarak yükselmekte, yüzde 12’nin üzerine çıkmaktadır.

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması görüntüden ibarettir. Piyasalardaki gerçek faiz, Merkez Bankası faizinin kat kat üzerindedir. Ekonomi yönetimi, algı senaryolarıyla, bu gerçeği bildikleri halde, TL’ye operasyon yapıldığını ileri sürmektedirler. Oysa buna zemin hazırlayan, faiz ve döviz lobisini zengin eden iktidarın kendisidir. İçeride ve dışarıdaki sıcak para sahiplerinden yapılan bu yüksek tutarlı borçlanmalarla, halkın sırtından küçük bir azınlığa servet transferi yapılmaktadır. Faiz ve kur artışının faturası, millete fatura edilmektedir.

Hazinenin Merkez Bankası’nda 30 milyar TL’nin üzerinde nakit stoku olmasına karşın, ihtiyacının üzerinde borçlanmaya zorlanması dikkat çekicidir. Her 100 TL’lik nakit ihtiyacı için 167 TL borçlanarak, ihtiyacının yüzde 167 üzerinde yük altına sokulan hazine eliyle, faiz lobisinin zengin edilip, para stoklanmasının amacı, sorgulanmak zorundadır. Buna rağmen, hükümetin Torba Yasa ile TBMM’den yılsonuna kadar 37 milyar TL daha ilave borçlanma yetkisi talep etmesi, bir baskın seçim için para istiflendiği kanaatini güçlendirmektedir. Ya da, iktidarın birilerine, bir yerlere milletten gizlediği yüklü miktarlarda bir ödeme vaadi veya ülkeyi bir savaşa sokma öncesinde bu yüklü borçlanmalarla, kaynak toplaması söz konusudur. Aksi halde bir yandan bankalara faizi indirme baskısı yapar görünüp, diğer yanda Hazine eliyle piyasalarda faizi yükseltmesinin çelişkisi izaha muhtaçtır.”

Toprak, iç ve dış borçlardaki olağanüstü artışlar sonrasında, kriz dönemlerinde bile görülmemiş şekilde borç stokunun milli gelire oranın yüzde 55’e dayandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Hazine Müsteşarlığı verileriyle, Merkezi Yönetim Borç stoku Eylül sonunda 842,5 milyar TL’ye ulaşırken, döviz varlıklarıyla, döviz yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, Ağustos sonunda 462,4 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, hükümetin ilan ettiği Orta Vadeli Plan’da, 2017 yılı için hedeflenen 847 milyar dolarlık milli gelirin yüzde 55’inin üzerindedir. Kısaca söylemek gerekirse, 80 milyonluk Türkiye, sadece iç ve dış borca, döviz ve faiz borçlarının ödenmesine çalışır konumda getirildi. Yoksulluk sınırı ilk kez 5 bin TL’nin üzerine çıktı. UYP’deki döviz yükümlükleri arasında yer alan sıcak para tutarı ise Ağustos 2017 itibarıyla 214,5 milyar dolar. Yüksek faize, kısa süreli fahiş kâra gelen sıcak paranın, bu düzeye yükselmesi, Türkiye ekonomisi için büyük bir risktir. Her an geri kaçacak, sıcak paraya, döviz borcuna, yüksek faize bağımlılık, bir ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine, bağımsız iç ve dış politika izleyebilmesine en büyük tehdittir. Osmanlı Düyun-u Umumiye ile, Reji idaresiyle, batılı ülkelere borçları nedeniyle egemenliğini kaybetti.

Kapitülasyonlarla borç verenlere imtiyazlar tanımak zorunda kaldı. Osmanlı’nın borçlarını temizleyen, kapitülasyonları kaldıran, Cumhuriyeti kuranlar, Osmanlı’nın düştüğü bu durumdan ders aldılar ve şunu hiç unutmadılar; bugün borç alan, yarın emir alır”

Kaynak: korhaber

Hazinenin MB’de 30 milyar TL’nin üzerinde nakit stoku olmasına karşın, ihtiyacının üzerinde borçlanmaya zorlanması dikkat çekici!

Erdoğan Toprak