Engelsiz eğitim için müthiş proje

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanı olduğu projenin eğitim sendikaları, okul aile birlikleri ve etik alanında çalışan STK’larla ortak çalışma yürütmesi planlanıyor. Veliler, öğretmenler ve Milli Eğitim idarecilerini hedef alan projeyle Milli Eğitim camiasının etik konusundaki farkındalığı artırılmak isteniyor.

15 Ocak 2017’de bitmesi planlanan proje sonucunda Türkiye’deki ‘etik’ sorunlarla ilgili bir yol haritası çizilmiş olunacak, öğretmenler etik ihlaller konusunda eğitilecek. Okul aile birlikleri, etik ihlaller ve bu ihlallerle ilgili mekanizmalar hakkında bilgilenmiş olacak. Eğitim sistemindeki tüm paydaşların ‘etik’ konusundaki farkındalığı artacak.

Hedeflere yönelik faaliyetler düzenlenecek. 6 ilde öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik eğitimler olacak, Sinop ilinde etik konusunda farkındalığı artırma kampanyaları düzenlenecek. İlk bölgesel toplantılar 1 Ekim’de öğretmenler, 2 Ekim’de veliler için düzenlendi. Katılımcılar Eğitim alanındaki “Etik Problemler”, “Etik İhlalleri Önlemede Öğretmenlerin Rolü” ve “Etik İkilemler” konularında eğitildiler. 5 ilde daha gerçekleştirilecek toplantıların, eğitim sektöründeki etik farkındalığı artırması hedefleniyor.

spas1

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ise şunlar:

-Eğitimdeki etik problemler konusunda araştırma yapılması ve bir yol haritası oluşturulması

-Öğretmenler ve Milli Eğitim personeli için neyin etik olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak bir manuel üretilmesi

-6 ilde öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlenmesi

-6 ilde ebeveynlere yönelik eğitimler düzenlenmesi

-Sinop ilindeki etik konularla ilgili farkındalığı artıracak farkındalık artırma kampanyaları düzenlenmesi

15 Ocak 2017’de bitecek proje kapsamında ilk bölgesel toplantılar Sinop’ta düzenlendi. 1 Ekim 2016 tarihinde öğretmenler için 2 Ekim 2016 tarihinde ise veliler için gerçekleştirilen bölgesel çalıştaylarda, katılımcılar Eğitim alanındaki Etik Problemler, Etik İhlalleri Önlemede Öğretmenlerin Rolü ve Etik İkilemler (vaka çalışmaları) konularında eğitildiler. 5 ilde daha gerçekleştirilecek toplantıların, eğitim sektöründeki etik farkındalığı artırması öngörülüyor.

spas2

Sinop Spastik Çocuklar Derneği, eğitimde etik farkındalığını artırmak için çalışıyor

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki isimli Hibe programı kapsamında Sinop Spastik Çocuklar Derneği tarafından yürütülmekte olan Eğitimde Etik (Ethics in Education) isimli proje 15 Ocak 2016 tarihinde başladı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin genel hedefi eğitimin tüm paydaşlarının ve Milli Eğitim camiasının etik konusundaki farkındalığını artırmak

spas3

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.