Kendilerine engel olacakları darbecilikle suçlayıp, darbeye hazırlandılar! Bu haberleri bunlar yaptı

Bir zamanlar celladın ta kendileriydi.. 
Bu haberleri bunlar yaptı…

Ancak şeytanın aklına gelirdi böyle bir kumpas..

medyaiftira1

kumpas1kumhas2 kumpas3 kumhas4kumpas5

kumpas6

kumpas7

kumpas8

kumpas9