Dünya’daki Türklerin inanışları

Türk Olmak - Hristiyan Türkler - Hıristiyan Türkler

Türk olmak

Gagavuz Türk’ü hıristiyandır.
Yunanistan’daki Karaman Türk’ü de hıristiyandır.
Karaim ya da Hazar Türk’ü Yahudi’dir…
Altaylardaki Türk Tengrici’dir….
Saha – Yakut Türkleri Şaman’dır.
Uygur Türk’ünün kimisi Budist’tir...
Azeri Türk’ü ya da İran Türk’ü Şii’dir…
Anadolu Türkmen’i Alevi’dir...
Macarlar hıristiyandır…
Vs vs vs
Türk Türk’ür…

Türk Olmak – Hristiyan Türkler – Hıristiyan Türkler
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.