Dünyadaki ‘Adaleti’ anlatan heykel.. Siz buna ‘Kavanoz dipli dünya’ da diyebilirsiniz