Dünya alkol tüketim haritası.. Birbirini öldürenler ayıklar.. Beyaz yerler

En fazla kan dökülen yerler de beyaz..