Cuma Namazı ve önemi.. Ahmet Ravalı Cuma Namazı’nın nereden geldiğini yazdı

Obsesif kompülsif bozuklukların en yoğun yaşanıp tavan yaptığı ‘malum gün’den yine merhaba… Kargaların bile daha derin uykuda olduğu anlarda başladı ‘Hayırlı Cumalar’ salvoları… Dinini sadece cuma namazına sıkıştırırak İslamı modernleştirmeye çalıştığını sanan canım Anadolu insanı bıkmadan, usanmadan dijitalize halde atak durumunda yani!..

Bak güzel kardeşim… Ondan bundan duyup tekrar ettiğin veya senin de kanıksayıp gerçek zannettiğin bu tür ritüellerin gerçekle uzaktan yakından alakası yok bir kere. Bir güne kutsallık yükleyip cennete daha çabuk uçağını sanıyorsan da yanılıyorsun.

Büyük ihtimalle anlamazsın ama yine de deneyeyim! Bir kere, namaz; Sanskritçe’den Farsça’ya oradan da Türkçe’ye geçmiş bir sözcüktür. Eski İran’da ateşe tapanların “ateş önünde eğilmesi” için kullanılır. Namaz’ın Arapçası da ‘Salat’dır.

Senin kutsal saydığın Cuma ritüeli de eski Arapların yani sizinkilerin ‘Cahiliye Dönemi’ diye tanımladığı dönemde pagan Arapların ritüellerindendir. Ve ilk cuma namazı peygamberin büyük dedesi (Ka’b Bin Lüeyy) tarafından kıldırılmıştır. Kâ’b b. Lüey, Muhammed’in Abdülmuttalip’ten sonra yukarıya doğru yedinci sıradaki dedesidir.

Şimdi burada hemen mal bulmuş Mağribi gibi bu lafımın üzerine atlayıp da, “Muhammedin ailesi tek tanrılı bir dine mensuptu, bu sebeple Cuma namazı kılıyor olmaları doğaldır” deme sakın!.. Bak onu da anlatayım parantez için hemen; Peygamberin babası Abdullah’ın isim anlamı El-İlah’ın (Kabe’deki en büyük putun kuludur. Ebu Talip olarak bilinen amcasının gerçek adı AbdülManaf’tır ve Manaf’ın (Kabe’deki bir put) kulu demektir. Ebu Leheb olarak bilinen ama gerçek adı AbdülUzza olan diğer amcasının da adının anlamı, Uzza’nın (Kabe’deki bir put) kulu demektir. Ell Mukavvim diyye bilinen diğer amca AbdülKabe ise Kabe’nin Kulu anlamını taşır. Bilmem bu anlattıklarımdan bir şey anladın mı?

Şimdi gelelim tekrar Cuma namazına…

Kaç rekat kılınması gerektiği dahi 1400 yıldır tartışılan, cuma namazı kabul olunmamış olabilir diye, üzerine öğle namazını da kılanlar, kılmayanlar, burası “Darül Harp” deyip Cuma’ya gitmeyenler, “TC Laiktir, atadığı imamın arkasında namaz kılınmaz”, “TC.’nin imamları Belam”dır diyenler vs. vs… Yani 14 asırdır üzerinde hâlâ bir konsensüs sağlanamış bir olgudur.

Yani kısacası; cuma namazına gitmedin diye başına kötü bir şeyler gelmez kısacası. Korkma ama yine de bütün bu yazdıklarıma inan-a-mıyorsan da ne yapıyorsan yap. Beni ilgilendirmez. Fakat beni rahatsız etme!.. Olur mu?

Ahmet Ravalı