Çok güzel bir proje hayata geçiyor.. TANAP, 3 bin 600 engelli ile iş dünyası arasında köprü kuracak

TANAP, 3 BİN 600 ENGELLİ İLE İŞ DÜNYASI ARASINDA KÖPRÜ KURACAK.. 
TANAP PROJESİ GÜZERGAHINDA YER ALAN 14 İLDEKİ ENGELLİLER, AİLELERİYLE BİRLİKTE SOSYAL HAYATA VE İŞ DÜNYASINA KAZANDIRILACAK..

Türkiye için stratejik önemde yar alan TANAP, güzergahı boyunca yürüttüğü, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) ile yerel-bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunmaya devam ediyor. TANAP SEIP
kapsamında DİSODER tarafından yürütülen ESKİP projesi ile hat güzergâhındaki 14 ildeki engelliler, aileleri ile birlikte sosyal hayata ve iş dünyasına kazandırılacak. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları
(SEİP) çerçevesinde 6.3 milyon TL’lik yatırımla geliştirilen ESKİP, 3 bin 600 engellinin hayatına dokunacak. Proje aracılığıyla engelliler ile iş dünyası arasında köprü kurulacak.

TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) güzergâhı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin
sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan SEİP (Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları) ile Türkiye’ye
sosyo-ekonomik açıdan katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda DİSODER (Diyalog Sosyal Girişimcilik
Derneği) tarafından yürütülen ve TANAP tarafından 6.3 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştirilecek
ESKİP (Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Projesi) ile Boru Hattı güzergâhındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede, engellilerin her türlü sosyal
hizmete ulaşmaları, işverenlerle bir araya getirilerek iş hayatına kazandırılmaları sağlanacak.
Projenin yürütücülüğünü üstlenen DİSODER (Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği)’inin proje kapsamında yürütülen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.
Projenin tüm aşamalarını basın mensuplarına aktaran DİSODER Başkanı Hakan Elbir, projenin kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Engellilerin her türlü hizmete erişimi sağlanacak

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde DİSODER tarafından geliştirilen ESKİP
projesiyle engelliler ve ailelerinin iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi ve başarısızlık
korkusundan sıyrılarak topluma kazandırılması yönünde çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan
Hakan Elbir, “Projeyle engellilerin her türlü hizmete erişerek, toplumda engellilere yönelik oluşan
negatif algının ortadan kaldırılması yönünde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi
Hakan Elbir, proje hakkında şu bilgileri verdi:

Engellilerin iş hayatına katılımları stratejik öncelik
“ESKİP Projesi, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirilmiş ve bu
temelden hareket ederek, TANAP güzergâhındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede hayata
geçirilmeye başlanmıştır. Toplam bütçesi 6.3 milyon TL olan projemizle, Ardahan, Bayburt, Erzincan,
Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa
illerinde 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamın en az yüzde 15’inin sosyal
hizmetlere erişimi, 5 pilot mekânda engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile
işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkân sağlanması stratejik önceliğimiz
arasında yer alıyor.

695 araç dağıtılacak, 5 pilot merkez kurulacak
Proje kapsamında yaklaşık 4 milyon TL’lik 695 adet araç gereç dağıtımı ve 5 ilde 5 kamusal mekanın
engelliler için erişilebilir hale getirilmesini sağlayarak Ardahan, Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat illerinde
belirlenen 5 pilot mekanda TSE 9111 standardı gözetilerek ek donanım ve düzenlemeler yapılarak,
engelliler için erişebilir örnek/model alanlar oluşturacağız. Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Il Ṁ üdürlüğüYeni Bina, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan Kadın ve
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, Kars Halk Eğitim Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Daire Başkanlıkları A ve B Binaları, Yozgat Sorgun Kaymakamlık Binası erişebilir mekan olarak
düzenlenecek merkezlerdir. Bu uygulamanın, ortak yaşam alanının modellenmesi yolu ile hayata
geçirilmesi engellilerin eşit fırsata sahip olmalarına ve örnek erişilebilir alanların karar verici ve
uygulayıcı kurumlar için rehber niteliğinde olmasının sağlanmasına vesile olacaktır.
Proje kapsamında 2018 yılının Aralık ayından bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz 29 adet Engelsiz
Eğitim Buluşmaları ile 2.600 kişiye erişerek engellilerin aileleriyle birlikte sosyal hayatın merkezinde
bulunmalarına yönelik ilham yarattık. Projemizin devamında engelliler ve aileleri için bir tuğla daha
koyup, onların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Onlarla iş
dünyasının temsilcileri arasında köprü kuracağız. Ve engellilerin kendileri için kurulan o köprüden
geçerek iş dünyasına ulaşmalarını olanaklı hale getireceğiz. Bu amaçla İstihdam potansiyeli yüksek
Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde “Engelliler için Kariyer Günleri” ve eğitimler düzenleyerek
engellilerle engelli aday arayan işverenleri bir araya getiren ortamları yaratıp, engelli bireylerin
işgücüne katılım oranlarının artırılması ve doğru şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasına imkan
sunmak istiyoruz.

Engellilere yönelik engelsiz algısı oluşturulacak
Proje ile engellileri yaşamın merkezinde konumlandırarak onların iş dünyasında yer edinebilmelerine
yönelik gerekli tüm yönlendirmeyi yapacaklarını kaydeden Elbir, “Toplumun hemen her kesimi
engelliler hakkında yetersiz ve yanlış bilgilere sahip. Engellilerin sosyal yaşama ayak uyduramayacak
durumda olduklarına dair yanlış bir görüş var. Biz bu proje ile bunu ortadan kaldıracağız. Toplumun
tüm kesimlerinde engelsiz algısı oluşturarak farkındalık bilinci yaratacağız” diye belirtti.
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan, TANAP olarak, inşaatın
başladığı günden bu yana sosyal ve çevresel alanlara duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini
ifade etti.
“Engelleri aşma” hedefiyle 20 Milyon Türk Lirası tahsis ettik

Doğan, “Hiç şüphesiz ki TANAP, enerji güvenliği ve istikrarlı, sürdürülebilir gaz temin edilmesi
anlamında Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkıda bulunmaktadır. Ancak, ekonomik
kalkınma, insani gelişmeyi de beraberinde taşıyorsa toplumları gelişmişlik düzeyine taşıyabiliyor.
TANAP, sosyal ve çevresel sorumluluk anlamında ciddi kaynak ayıran, yatırımı en doğru, etkin ve
sürdürülebilir şekilde yapmak için strateji geliştiren, birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapan bir
şirket. Kaynak hacmi itibariyle de Türkiye’deki en büyük yatırım programlarından birini bünyesinde
uygulamaktadır. TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında fonladığı ve
DİSODER tarafından uygulanmakta olan ESKİP Projesi’nde yeti kaybı olan, özel gereksinimli bireyleri
hedef aldık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de 10 milyonun üzerinde “engelli” birey
yaşamaktadır. Engeli olan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar tespit edilerek,
gereksinimleri karşılandığında ve eşit erişim hakları sunulduğunda, toplumsal yaşama uyumları
artacak ve “engellilik” durumu, “engellenmişlik” durumuna dönüşmeyecektir. Bu anlamda, TANAP
SEIP kapsamında “engelleri aşma” hedefiyle fonlanmaya uygun bulunan projelere ESKİP Projesi de
dahil olmak üzere toplam 20 Milyon Türk Lirası tahsis ettik.” dedi.

 

TANAP basın toplantısı
TANAP basın toplantısı
TANAP basın toplantısı