Çeliğin çaresizleştiği iman tahtası

Hakan Denker

ÇELİĞİN ÇARESİZLEŞTİĞİ İMAN TAHTASI

Dünya tarihinde bulunan en sert kaya ya da metalden kat be kat sert, delinmez, geçilmez bir engeldir, bu vatanı yeniden bir araya getirenlerin iman tahtası.

Bunu kabul ettiğinde ancak mutlu ve mahçup bir huzura kavuşursun.

Güzel olan, üzerine bastıkça daha gür ve daha vahşice artan Cumhuriyet sevdası, sadakati ve coşkusudur artık her Atatürk sevdalısının hissettiği.

Cumhuriyet’e dair, unutturmaya, yokmuş hükmünde hurafelerle yıllardır yok etmeye çalıştıkları her ne varsa, fark edemedikleri bir fırtınayla varlıkları tehdit edilir hale geldi.

Silmek istedikleri bu mirasa, çaresizce ortak olma çabaları ise komikleşen tarafıydı.

Kültürsüz, adaletsiz, pis bir bedevi zihniyetine uşak olmuş ne kadar zürriyetsiz varsa, güzel olana teslim bir utançla dolaşacaklar artık.

Laik bir sistemin, yönetimi Cumhuriyet olan bu Ata topraklarının, aslında her biri ayrı ayrı sürüngenleri olarak anılacaklar.

İnanmaya itiraz ya da yok edilmesini isteyenler için bir mücadele değil bu, 100 yıl önce tereddütsüz akıtılan kanlarla, tuğla tuğla örülmüş bir ulusun gerçeğini kabullenme sürecidir.

Korkma diye başlanmış bir yolculuğun, ebediyete kadar uzayan varlığına gönülden katılmaktır.

DENKER

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.