Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk

“Büyük Türk tarihine,
Türk dilinin kaynaklarına,
zengin lehçelerine,
eski Türk eserlerine önem veriyoruz.
Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk

Abdülkadir İnan, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 13, 1963, S. 115