Bütün köyde bir bayram havası.. Herkese yetecek yiyecek geldi

Timsah ve köy halkı

Köyde bayram var! Bütün köye yetecek yiyecek çıktı..

Bütün köyde bir bayram havası.. Herkese yetecek yiyecek geldi

Timsah ve köy halkı