Fotoğrafta, atıyla birlikte gömülmüş Türk savaşçı (Alp) ve başının üzerinde Türk Ant Kadehi görülüyor

Fotoğrafta, atıyla birlikte gömülmüş Türk savaşçı(Alp) ve başının üzerinde Türk Ant Kadehi görülüyor.
Alp’lar öldüklerinde, öteki dünya yolculuklarını yapabilmeleri için atları ile birlikte gömülürdü. At, sahibini Tanrının makamına taşıyan “kanatlı” bir varlıktır. “Türkün Atı Kanatlıdır”.
Hayat Suyu ya da Can Suyu düşüncesi ile bağlantılı Ant kadehinden şarap içmek, sonsuz hayata kavuşmak demektir. Günümüzdeki “Şehadet Şerbeti İçmek” düşüncesi ile bağlantılıdır.
Bu fotoğrafta olduğu gibi Göktürklerde savaşta ölen Alp’lar “Şehit” sayılır ve atlarıyla ve ant kadehleri ile birlikte gömülürdü. Onların Tanrı’nın makamına ya da cennete gidecekleri düşünülürdü.

Kaynak: Arkeoloji Dünyası

13718545_1436370303056565_4005412632274661343_n

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.