Bu adamların değerini bilmek lazım! Erzincan’da doğdu Antartika’daki tepeye ismini verdirdi.. Güney Kutbu’nda “İnan Tepesi”

Prof. Dr. Umran İnan

Antartika’daki bir tepenin adı bir Türk’ün isminin taşır..

Güney Kutbu’na ayak basan ilk Türk.

Prof. Umran İnan’ın adı çalışmaları nedeniyle Antartika’daki bir tepeye adı verildi..

Prof. Dr. İnan Amerikan Jeofizik Birliği, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ve Amerikan Fizik Kurumu’nun “Fellow” rütbeli üyesidir ve Uluslararası Radyobilim Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2010’da Türkiye Bilimler Akademisi Üyeliği’ne seçilen Prof. Dr. Umran İnan’ın çalışmaları sebebiyle Antarktika’daki bir dağ “İnan Tepesi” olarak isimlendirilmiştir.

2009 yılından bu yana Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Umran S. İnan, 1972’de lisans, 1973’te yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.
Prof. Dr. İnan, 1977’de Elektrik – Elektronik Mühendisliği dalında Stanford Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi’ndeki akademik hayatı boyunca jeofizik, yakın uzay, iyonosfer ve atmosfer fiziği, radyasyon kuşakları, elektromanyetik dalga-temel parçacık etkileşimi ve çok düşük frekanslı radyo bilimi alanlarında çalışmalar yaptı; şimdiye kadar 60 doktora öğrencisi mezun etti.
Prof. Dr. İnan’ın Stanford Üniversitesi’ndeki araştırma grubu uzun yıllar Antarktika dahil olmak üzere yedi kıtada kırktan fazla yerde ve aynı zamanda da Dünya yörüngesindeki çeşitli uydularda gözlemler yaptı.
Bu çalışmaların bir kısmı halen ABD’nin diğer üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan eski doktora öğrencileri tarafından yürütülüyor.

Prof. Dr. Umran S. İnan’ın aldığı ödüllerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • 1998’de lisans seviyesindeki üstün öğretim başarısı sebebiyle Stanford Üniversitesi tarafından verilen Tau Beta Pi Ödülü
 • 2007’de lisans seviyesinde araştırmaları teşvik etme alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Allan V. Cox Madalyası
 • ABD Antarktika Servis Madalyası
 • 2008 yılında URSI ve Royal Society tarafından verilen Appleton Ödülü
 • 2010 yılında TÜBİTAK Özel Ödülü
 • Prof. Ümran Savaş İnan

Prof. Ümran Savaş İnan

1950 yılında Erzincan’da doğdu.
Türk bilim insanı, Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilimi Labratuvarları’nın (STAR) yöneticisi, Koç Üniversitesi rektörü ve Stanford Üniversitesi profesörü

1972 yılında lisans, 1973 yılında yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1977 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde Robert Helliwell’den Jeofizik ve Çok düşük frekans Radyo Bilimi alanında doktorasını aldı.
Bir süre daha Stanford’da doktora sonrası araştırmacı ve kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 1982’de Stanford Üniversitesinde tam kadrolu öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak atandı.
1985’te Doçent oldu ve1992 senesinde yine Stanford Üniversitesi’nden profesör unvanını alarak 2009 yılına kadar akademisyenlik görevine devam etti.
1997 yılında yine Stanford Üniversitesi’ne bağlı olan Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilimi Labratuvarları’nın (STAR) Direktörü olarak atandı ve bu görevi de Eylül 2009’a kadar sürdürdü.
Stanford’daki akademik hayatı boyunca Jeofizik, Yakın Uzay, İyonosfer ve Atmosfer Fiziği, Radyasyon Kuşakları, Elektromanyetik Dalga-Temel Parçacık Etkileşimi, ve Çok düşük frekanslı Radyo Bilimi alanlarında çalışmalar yaptı ve şimdiye kadar yaklaşık 50 doktora öğrencisi mezun etti.

2009’dan bu yana Koç Üniversitesi’nde rektörlük görevini sürdürmektedir. Hâlihazırda Stanford Üniversitesi’nde bıraktığı araştırma grubu dünyanın yedi kıtasında 50’den fazla yerde ve aynı zamanda da dünya yörüngesindeki çeşitli uydularda gözlemler yapmaktadır.

Üyelikleri ve Ödülleri

Prof. Ümran İnan’ın 1973 yılından günümüze kadar birçok kuruluş ve organizasyona üyeliği ve yine birçoğundan aldığı ödüller mevcuttur. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, Uluslararası Radyobilim Birliği, Amerikan Fizik Kurumu, Elektromanyetik Akademisi, Tau Beta Pi Akademisi, Sigma XI Akademisi, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Bilim Kurulu, TÜBA üyesi olmakla beraber, kendisi 1998 yılında Stanford Üniversitesi tarafından Tau Beta Pi ödülü, 1983, 1998 ve 2004 yıllarında Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından grup başarı ödülü, 2007’de Stanford Üniversitesi tarafından, lisans seviyesinde araştırmaları teşvik etme alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Allan V. Cox Madalyası’nı almaya hak kazanmıştır. 1993 yılında ABD Antartika Servis Madalyası’na da layık görülmüş ve bu sebeble Antartika’daki tepelerden bir tanesi “İnan Tepesi” olarak isimlendirilmiştir.
2008 yılında ise URSI ve Royal Society tarafından Appleton ödülüne layık görülmüştür.
Ümran İnan, Temmuz 2010’da TÜBİTAK Özel Ödülü’nü almış, Aralık 2010 tarihinde de TÜBA asli üyesi olarak seçilmiştir.

Eserleri

Prof. Ümran İnan Dört ders kitabının yazarıdır. Bunlardan ikisini kardeşi Aziz İnan ile birlikte yazmıştır. Ayrıca Prof. Ümran İnan’ın hakemli dergilerde 330’a yakın makalesi yayınlanmış ve bu makalelere 7400’den fazla atıf yapılmıştır.

 • Engineering Electromagnetics (Prentice Hall 1998)
 • Electromagnetic Waves (Prentice Hall 1999)
 • Principles of Plasma Physics for Scientists & Engineers
 • Numerical Electromagnetics
 • Prof. Dr. Umran İnan