O “Kızlı erkekli” ayırmak yerine “Ey Türk Gençliği” diyerek birleştirdi

O bizi “Kızlı erkekli” ayırmak yerine “Ey Türk Gençliği”
diyerek birleştirdi..

Bu yüzden Atatürk…