“Bizde insan vardır, kadın mı erkek mi sorulmaz”! Sayın yobazlar sizce bu laf kime aittir

Hoca Ahmed Yesevi… (Şeyh Ahmed Yesevi)
Ve onun öğrencilerinden Hacı Bektaş-ı Veli…
Mevlana da oradan..
Köken Horasan…

“Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.”
Hacı Bektaş-ı Veli. 

Kaynak: Arkeoloji Dünyası

haci-bektas-i-veli