Birinci Dünya Savaşı, ”… ama biz Ahmet’i bir kumarda kaybettik. ”

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Falih Rıfkı Atay’ın aktardığı bir anısı:
”… ama biz Ahmet’i bir kumarda kaybettik. ”