“Birçok” bitişik yazılır. “Hiçbir” bitişik yazılır. Türkçe’yi iyi öğrenin çünkü

“Birçok” bitişik yazılır.
“Hiçbir” bitişik yazılır.
”Birkaç” bitişik yazılır.
“Bugün” bitişik yazılır.
“Yüzyıl” bitişik yazılır.
“Okuryazar” bitişik yazılır.
“Bilinçaltı” bitişik yazılır.
“Akşamüstü” bitişik yazılır.