Biraz tuhaf ama hayalin ötesinde bir müzik aleti icat etti

Hayalin ötesinde bir müzik aleti icat etti..

Kaynak: Her gün 1Yeni Bilgi