Bir züğürt tesellisi cümlesi.. Tıpkı, fakirlere şükretmeyi telkin etmek gibi..