Bir zamanlar Güneş Gazetesi gece ekibi.. Soldan sağa:

Bir zamanlar Güneş Gazetesi gece ekibi..

Soldan sağa:

Murat Bayındır, …., Ali Gül, Ali Aksoyer, Süleyman Kara, Orhan Can