Bir Türkiye tespiti.. Fatih Saboviç yaptı..

Bu ülkede korunmanız gereken şey ne cinayetler, ne trafik kazaları, ne de doğal afetler. Tek bir şey var; haksızlık.