Bir temizlik operasyonu daha.. Hayri Hiçler yazdı

Hayri Hiçler

BİR TEMİZLİK
OPERASYONU DAHA…
Saat:03.00…
7-8 yıldır;
“Arazi vitesi” takanları,
Olaylara “Şaşı” değil;
“Göz yumarak ” bakanları,
İşine geldiği zaman:
“Şimşek gibi” çakanları
Maalesef sildim.
Toplam:129 kişi.
“Kalan sağlar” benimdir.
Hayatta en çok sevdiğim şey;
ELEŞTİRİ’DİR.
Ancak:
“Alaysız” ve “Kalaysız”..
Herkes haddini bilecek.

Hayri Hiçler