Bathsheba evlidir..Hz. Davut onu çağırtır ve evli kadını gebe bırakır. Tevrat’ta böyle yazıyor! Bu muazzam heykel ise Benjamin Victor

Bathsheba evlidir..Hz. Davut onu çağırtır ve evli kadını gebe bırakır. Tevrat’taki hikayesi böyle!

Heykel: Benjamin Victor

Kaynak: Arkeoloji Dünyası  –

Facebook

Bathsheba evlidir..Hz. Davut onu çağırtır ve evli kadını gebe bırakır. Tevrat’taki hikayesi böyle!
Hz. Davut onu çağırtır ve evli kadını gebe bırakır. Tevrat’taki hikayesi böyle!

Öyküsü ise şöyle:
Bathsheba evlidir. Hz. Davut onu çağırtır ve evli kadını gebe bırakır..

Bathsheba
Eski ahit’de ve diğer kadim yazıtlarda adı geçen kraliçe. Hz. Davut’un eşi ve Hz. Süleyman’ın annesi.

Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.

Adam, “Kadın, Eliam’ın kızı, Hititli Uriya’nın karısı Bat-şeba’dır” dedi.
Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi.
Kadın Davut’un yanına geldi.
Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış kadınla yattı.
Sonra kadın evine döndü.
Gebe kalan kadın, Davut’a “gebe kaldım” diye haber gönderdi…”
ii. Samuel, 11:2-5, Tevrat

Bathsheba’yı Benjamin Victor heykelleştirdi. Heykel inanılmaz.

Arkeoloji Dünyası

Tevrat’ta anlatılana göre evli kadınla ilişki kurulmuş..
Yorum sizin..